Sinh viên bắt cóc, giết trẻ em lãnh án chung thân

28/02/2012 09:00
Do có mâu thuẫn với ông Cường, ngày 11.11.2011, Cửu đã bắt cóc con trai ông là Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi)