Sinh viên bắt cóc, giết trẻ em lãnh án chung thân

27/11/2020 13:32
Do có mâu thuẫn với ông Cường, ngày 11.11.2011, Cửu đã bắt cóc con trai ông là Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi)