Phó HT ĐH Giao thông vận tải: Thu từ nghiên cứu KH chưa đến 4% là bình thường

06/09/2023 06:34
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải cho biết nguồn thu từ nghiên cứu khoa học của trường trong năm học 2022-2023 chưa đến 4%/tổng thu là bình thường

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, báo cáo ba công khai của Trường Đại học Giao thông vận tải công khai thông tin tình hình tài chính.

Về học phí, năm học 2022-2023, học phí chính quy chương trình đại trà đối với trình độ tiến sĩ dao động từ 24,5 - 29,25 triệu đồng/năm học; trình độ thạc sĩ dao động từ 14,70 - 17,55 triệu đồng/năm học; trình độ đại học dao động từ 9,8 - 11,7 triệu đồng/năm học. Mức học phí năm 2022-2023 tương tự như năm học 2021-2022. Tuy nhiên, mức học phí này cao hơn năm học 2020-2021.

Trường Đại học Giao thông vận tải. (Ảnh: Ngọc Mai).

Trường Đại học Giao thông vận tải. (Ảnh: Ngọc Mai).

Cụ thể, năm học 2020-2021, học phí đào tạo tiến sĩ dao động từ 20,25 - 24 triệu đồng/năm học (tăng từ 4,25 - 5,24 triệu đồng/năm học); thạc sĩ dao động từ 12,15 - 14,4 triệu đồng/năm học (tăng từ 2,55 - 3,15 triệu đồng/năm học); đại học dao động từ 8,1 - 9,6 triệu đồng/năm học (tăng từ 1,7 - 2,1 triệu đồng/năm học). Như vậy, trong 3 trình độ đào tạo, mức tăng học phí trình độ tiến sĩ nhiều nhất.

Đáng chú ý, năm học 2020-2021, mức học phí hình thức vừa học vừa làm là 8,505 - 10,08 triệu đồng/năm học, con số này tăng lên trong năm học 2021-2022, 14,70-17,55 triệu đồng/năm học. Song lại giảm (từ 4,9 - 5,85 triệu đồng) trong năm 2022-2023, còn 9,8 - 11,7 triệu đồng/năm học.

Nhìn chung, trong 2 năm học gần nhất, học phí năm học 2022-2023 và 2021-2022, nhà trường không tăng học phí đối với chương trình đại trà. Nhưng giảm học phí hình thức vừa học vừa làm từ năm học 2021-2022 sang năm học 2022-2023.

Cũng theo báo cáo ba công khai của Trường Đại học Giao thông vận tải giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, tổng thu có tăng lên. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn thu có sự tăng, giảm, biến động khác nhau.

Tổng thu của Trường Đại học Giao thông vận tải từ năm 2019 đến năm 2022, đơn vị tỷ đồng. (Bảng: Ngọc Mai).

Tổng thu của Trường Đại học Giao thông vận tải từ năm 2019 đến năm 2022, đơn vị tỷ đồng. (Bảng: Ngọc Mai).

Nguồn thu các năm của Trường Đại học Giao thông vận tải (từ năm 2019 đến năm 2022). Biểu đồ: Ngọc Mai

Nguồn thu các năm của Trường Đại học Giao thông vận tải (từ năm 2019 đến năm 2022). Biểu đồ: Ngọc Mai

Tổng thu của Trường Đại học Giao thông vận tải bao gồm: từ ngân sách, từ học phí, từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và từ nguồn hợp pháp khác. Trong đó, nguồn thu từ học phí vẫn là chủ yếu trong tổng thu của Trường Đại học Giao thông vận tải từ năm 2019 đến năm 2022.

Cụ thể, năm 2019, nguồn thu từ học phí chiếm khoảng 73,62% tổng thu của trường trong năm. Năm 2022, nguồn thu từ học phí tăng lên, chiếm khoảng 81,08% tổng thu của trường trong năm. Như vậy, từ năm 2019 đến năm 2022, nguồn thu từ học phí tăng khoảng 7,46%.

Xét với đơn vị tỷ đồng, qua từng năm, từ năm 2019 đến năm 2020, nguồn thu từ học phí tăng khoảng 36 tỷ đồng, đến năm 2021 con số này tăng 31 tỷ đồng, và đến năm 2022 tăng 44 tỷ đồng. Do đó, từ năm 2019 đến năm 2022, nguồn thu từ học phí tăng khoảng 111 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022 tăng mạnh nhất.

Không có xu hướng tăng như nguồn thu từ học phí, nguồn thu ngân sách của Trường Đại học Giao thông vận tải lại giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2019, nguồn thu từ ngân sách chiếm 17,67% tổng thu của trường; đến năm 2022, con số này chiếm 11,26% tổng thu của trường. Từ năm 2019 đến năm 2022, nguồn thu từ ngân sách giảm 6,41%.

Xét qua từng giai đoạn, từ năm 2019 đến năm 2020, nguồn thu từ ngân sách của nhà trường giảm 0,758 tỷ đồng, đến năm 2021 giảm mạnh 8,782 tỷ đồng, đến năm 2022 nguồn thu từ ngân sách bằng năm 2021. Như vậy, có thể thấy, sau khi có sự sụt giảm về nguồn thu từ ngân sách, năm 2021, 2022, nguồn thu từ ngân sách giữ ổn định được cấp là 50 tỷ đồng.

Cũng theo quan sát bảng biểu trên cho thấy, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và từ nguồn hợp pháp khác không có sự ổn định, chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thu từng năm của trường.

Theo đó, với nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, năm 2022, con số này chiếm khoảng 3,82% tổng thu, năm 2019, con số này chiếm khoảng 2,04% tổng thu.

Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giảm 0,719 tỷ đồng. Năm 2020-2021, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ duy trì ở mức 6,17 tỷ đồng. Triển vọng trong năm 2022, con số này tăng đột biến lên 17 tỷ đồng (tăng khoảng 10,83 tỷ đồng), bằng với thu từ nguồn hợp pháp khác.

Về tổng thu từ nguồn hợp pháp khác của Trường Đại học Giao thông vận tải cho thấy, mức tăng, giảm không ổn định. Cụ thể, từ năm 2019 đến năm 2020 giảm 2,636 tỷ đồng, đến năm 2021 tăng lên 0,197 tỷ đồng (tăng ít). Song, con số này lại giảm mạnh khoảng 3 tỷ đồng vào năm 2022.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Chương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học của trường trong năm học 2022-2023 chưa đến 4%/tổng thu là điều bình thường.

Theo thầy Chương, nguồn thu từ khoa học công nghệ chủ yếu đến từ các đề tài như: đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (cấp trường, trích từ học phí của trường) để giảng viên thực hiện, đề tài cấp bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ,...), và đề tài tương đương cấp bộ (tỉnh/thành phố).

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, và tương đương cấp bộ được thực hiện trực tiếp giữa cá nhân với chủ nhiệm chương trình/chủ nhiệm đề tài.

Cũng theo thầy Chương, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thu là tình trạng chung của các trường đại học. Nhà trường cũng thực hiện những phát minh, sáng chế nhưng còn vướng mắc do hiện nay chưa có thị trường về khoa học công nghệ, nhiều doanh nghiệp cũng không cần đầu tư vào nghiên cứu khoa học để sản xuất.

Để nâng cao tỷ lệ nguồn thu từ nghiên cứu khoa học/tổng thu/năm học, thầy Chương cho biết, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tích cực phấn đấu xây dựng nhóm nghiên cứu khoa học mạnh, đồng thời tìm các nguồn kinh phí tài trợ nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế (ví dụ như Hàn Quốc, Nhật Bản,...).

Ngọc Mai