Cõng yêu thương lên đại ngàn

Cõng yêu thương lên đại ngàn
GDVN- Những cơn sốt rét rừng đã từng đưa một số thầy giáo mãi mãi phiêu diêu trong cõi vĩnh hằng, để trang giáo án dừng lại dở dang giữa đại ngàn Trường Sơn.