Quảng Ninh: Đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số

07/12/2022 14:25
Phạm Linh
GDVN- Tỉnh Quảng Ninh đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề giúp người dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số

Tỉnh Quảng Ninh xác định đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số, nông thôn theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với việc giải quyết việc làm là giải pháp căn bản để tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, 13 địa phương trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch của từng địa phương, giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng năm 2022.

Trong đó, tập trung đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân...

Đến ngày 30/9/2022, tỉnh đã tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.314 lao động, đạt 66% kế hoạch năm.

Quảng Ninh: Đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số ảnh 1

Đến ngày 30/9/2022, tỉnh đã tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.314 lao động (Ảnh minh hoạ: CTV)

Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ từ tỉnh đến các địa phương, từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng mạnh qua các năm.

Năm 2010, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48%, trong đó qua đào tạo nghề là 38%. Đến năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 85,5%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ bằng cấp đạt 46% và trong 10 tháng năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 86%.

Ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh đã có những cơ chế chính sách đặc thù cùng với những chính sách của trung ương để mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Các lớp đào tạo nghề đều đã được triển khai đồng bộ và phát huy được hiệu quả.

Để bứt phá trong công tác đào tạo lao động nông thôn, Sở tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo của các lớp đào tạo.

Thực hiện việc đào tạo gắn với tìm đầu ra, tạo việc làm cho lao động nông thôn ổn định, có thu nhập.

Qua đó, từng bước tạo sinh kế đóng góp quan trọng vào các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của tỉnh.

Quảng Ninh: Đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số ảnh 2

Các lớp đào tạo nghề tại Quảng Ninh được triển khai đồng bộ và phát huy được hiệu quả (Ảnh: CTV)

Tạo cơ hội việc làm ổn định cho người dân tộc thiểu số

Tại huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh, trọng tâm là đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Theo đó, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện tăng từ 46,1 triệu đồng/người (năm 2020) lên 52,5 triệu đồng/người (năm 2021).

Trong 9 tháng năm 2022, huyện Ba Chẽ giảm 74 hộ nghèo, 185 hộ cận nghèo. Toàn huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

Ông Nông Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ba Chẽ cho biết, năm 2021 và trong 9 tháng năm 2022, toàn huyện có 824 học viên là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, miền núi trên địa bàn, qua đó, góp phần tăng cơ hội tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn trên địa bàn.

Quảng Ninh: Đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số ảnh 3

Các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh, trọng tâm là đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động (Ảnh minh hoạ: CTV)

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nay, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh mẽ với 40 số cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Cùng với đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số, nông thôn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ từ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội.

Các chương trình đào tạo thiết thực, luôn được đổi mới về chất lượng, tư duy và phù hợp với nguyện vọng của người học nên đã nhận được những sự hưởng ứng tích cực.

Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng về đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tại địa phương.

Phạm Linh