Quy trình chấm tự luận và trắc nghiệm được thực hiện như thế nào?

01/07/2018 08:09
SÔNG TRÀ
(GDVN) - Công việc chấm thi bắt đầu từ ngày 1/7. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến ngày 11/7 các hội đồng chấm thi sẽ công bố kết quả thi quốc gia năm 2018.

LTS: Sau khi các sĩ tử hoàn thành bài thi quốc gia, đây là thời điểm các cán bộ chấm thi phải tập trung để có kết quả một cách chính xác nhất.

Thầy giáo Sông Trà chia sẻ với độc giả về cụ thể quy trình chấm thi quốc gia.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Công tác coi thi Trung học phổ thông Quốc gia vừa kết thúc, 63 hội đồng chấm thi được thành lập để tiến hành việc chấm bài thi tự luận (Ngữ văn) và chấm các bài thi trắc nghiệm (Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội).

Công việc chấm thi bắt đầu từ ngày 1/7. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến ngày 11/7 các hội đồng chấm thi sẽ công bố kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.

Quy trình chấm tự luận và trắc nghiệm được thực hiện như thế nào? ảnh 1
Công việc chấm thi bắt đầu từ ngày 1/7. Ảnh minh hoạ: Giaoducthoidai.vn

Vậy khu vực chấm thi và quy trình chấm thi bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm phải được thực hiện như thế nào theo Quy chế 04/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Những điều cơ bản dưới đây rất cần thiết đối với tất cả cán bộ, thầy cô giáo và nhân viên khi tham gia công tác chấm thi.

Đối với các thầy cô giáo chấm thi môn Ngữ văn thì đặc biệt chú ý đến các tình huống và cách xử lý lệch điểm. 

Khu vực chấm thi

Việc chấm thi tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện tại 1 khu vực.

Khu vực chấm thi bao gồm nơi chấm thi, nơi chấm kiểm tra, nơi xử lý bài thi trắc nghiệm và nơi bảo quản bài thi được bố trí gần nhau, có lực lượng bảo vệ 24 giờ/ngày, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Phòng chứa bài thi, tủ, thùng hoặc các thiết bị đựng bài thi phải được khoá và niêm phong; chìa khóa do Trưởng ban Thư ký giữ; khi đóng, mở phải có sự chứng kiến của công an và ủy viên Ban Thư ký Hội đồng thi.

Tuyệt đối không được mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu, giấy tờ riêng, bút xóa, bút chì và các loại bút không nằm trong quy định của Ban Chấm thi khi vào và ra khỏi khu vực chấm thi.

Quy trình chấm bài tự luận Ngữ văn

Quy trình chấm tự luận và trắc nghiệm được thực hiện như thế nào? ảnh 2Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng lưu ý công tác chấm thi, công bố điểm và xét tuyển

Ban Thư ký Hội đồng thi giao túi bài thi đã làm phách và phiếu chấm cho Trưởng môn chấm thi.

Trưởng môn chấm thi tập trung toàn bộ cán bộ chấm thi để quán triệt quy chế thi, thảo luận Hướng dẫn chấm, chấm chung ít nhất 10 bài thi tự luận mỗi môn để rút kinh nghiệm, thống nhất cách vận dụng hướng dẫn chấm;

Sau đó, tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại hai phòng chấm riêng biệt.

Lần chấm thứ nhất: Trưởng môn chấm thi tổ chức bốc thăm nguyên túi cho cán bộ chấm thi, giao riêng cho từng người.

Trước khi chấm, cán bộ chấm thi kiểm tra từng bài đảm bảo đủ số tờ, số phách và gạch chéo tất cả những phần giấy trắng còn thừa do thí sinh không viết hết. 

Không chấm những bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi.

Trong trường hợp phát hiện bài làm không đủ số tờ, số phách; bài làm trên giấy nháp; bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi; bài làm có chữ viết của hai người, viết bằng hai thứ mực khác nhau trở lên, viết bằng mực đỏ, bút chì hoặc có viết, vẽ những nội dung không liên quan nội dung thi; bài làm nhàu nát hoặc nghi vấn có đánh dấu, cán bộ chấm thi có trách nhiệm giao những bài thi này cho Trưởng môn chấm thi xử lý.

Khi chấm lần thứ nhất, ngoài những nét gạch chéo trên các phần giấy còn thừa, cán bộ chấm thi tuyệt đối không ghi gì vào bài làm của thí sinh và túi bài thi.

Điểm thành phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) được ghi vào phiếu chấm của từng bài.

Trên phiếu chấm ghi rõ họ, tên và chữ ký của cán bộ chấm thi.

Chấm xong túi nào, cán bộ chấm thi giao túi ấy cho Trưởng môn chấm thi để bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi.

Lần chấm thứ hai: Sau khi chấm lần thứ nhất, thành viên Ban Thư ký Hội đồng thi rút các phiếu chấm thi ra rồi giao túi bài thi cho Trưởng môn chấm thi để tổ chức bốc thăm cho người chấm lần thứ hai, đảm bảo không giao trở lại túi bài thi đã chấm cho chính người đã chấm lần thứ nhất.

Cán bộ chấm thi lần thứ hai chấm trực tiếp vào bài làm của thí sinh và ghi vào phiếu chấm.

Điểm chấm từng ý nhỏ phải ghi tại lề bài thi ngay cạnh ý được chấm; sau đó, ghi điểm thành phần, điểm toàn bài vào ô quy định, ghi rõ họ tên và ký vào ô quy định ở tất cả các tờ giấy làm bài thi của thí sinh.

Chấm xong túi nào, cán bộ chấm thi giao túi ấy và phiếu chấm cho Trưởng môn chấm thi để bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi.

Xử lý kết quả 2 lần chấm

Quy trình chấm tự luận và trắc nghiệm được thực hiện như thế nào? ảnh 3Chấm thi quốc gia 2017 được thực hiện như thế nào?

Tình huống thứ nhất, điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm điểm) dưới 1,0 điểm đối với bài thi Ngữ văn.

Cách xử lý, hai cán bộ chấm thi thảo luận thống nhất điểm, rồi ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Tình huống thứ 2, nếu điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm điểm), từ 1,0 đến 1,5 điểm đối với bài thi Ngữ văn.

Cách xử lý, hai cán bộ chấm thi thảo luận và ghi lại bằng biên bản, báo cáo Trưởng môn chấm thi để thống nhất điểm (không sửa chữa điểm trong phiếu chấm hoặc phần tổng hợp điểm trong bài thi) sau đó ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Nếu đối thoại không thống nhất được điểm thì Trưởng môn chấm thi quyết định điểm, ghi điểm và ký vào bài thi.

Tình huống thứ 3, điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm điểm), trên 1,5 điểm đối với bài thi Ngữ văn.

Cách xử lý, trưởng môn chấm thi tổ chức chấm lần thứ 3 trực tiếp vào bài thi của thí sinh bằng mực màu khác.

Xử lý kết quả 3 lần chấm

Tình huống, nếu kết quả 2 trong 3 lần giống nhau thì trưởng môn chấm thi lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức, rồi ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Tình huống, nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất: đến 2,5 điểm đối với bài thi Ngữ văn.

Trưởng môn chấm thi lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức, rồi ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Tình huống nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất: trên 2,5 điểm đối với bài thi Ngữ văn.

Trưởng môn chấm thi tổ chức chấm tập thể. Các cán bộ chấm thi và Trưởng môn chấm thi ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài thi của thí sinh.

Điểm chấm lần này là điểm chính thức của bài thi.

Chấm bài thi trắc nghiệm

Quy trình chấm tự luận và trắc nghiệm được thực hiện như thế nào? ảnh 4Công sức nhiều, trách nhiệm lớn nhưng chế độ bồi dưỡng coi thi, chấm thi thấp

Tại khu vực chấm thi có 01 Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm do Chủ tịch Hội đồng thi thành lập và chịu sự điều hành trực tiếp của Trưởng ban Chấm thi.

Thành phần Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm: Tổ trưởng là lãnh đạo Ban Chấm thi; các thành viên là cán bộ và kỹ thuật viên; bộ phận giám sát gồm công an do Chủ tịch Hội đồng thi phân công và cán bộ thanh tra.

Các Phiếu trả lời trắc nghiệm (bài làm của thí sinh) đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

Trong quá trình chấm thi, phải bố trí bộ phận giám sát trực tiếp và liên tục từ khi mở niêm phong túi đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm đến khi kết thúc chấm thi.

Các thành viên tham gia xử lý Phiếu trả lời trắc nghiệm không được mang theo bút chì, tẩy vào phòng chấm thi và không được sửa chữa, thêm bớt vào Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với bất kỳ lí do gì.

Mọi hiện tượng bất thường đều phải báo cáo ngay cho bộ phận giám sát và Tổ trưởng để cùng xác nhận và ghi vào biên bản.

Tất cả Phiếu trả lời trắc nghiệm sau khi đã quét và Phiếu thu bài thi được niêm phong, lưu giữ và bảo mật tại sở giáo dục và đào tạo.

Sau khi quét, phải tiến hành kiểm dò để đối chiếu và sửa hết các lỗi kỹ thuật (nếu có) ở quá trình quét.

Dữ liệu quét (được xuất từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được ghi vào 02 đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của thanh tra và công an.

Một đĩa giao cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu giữ, một đĩa gửi chuyển phát nhanh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục), chậm nhất là 15 ngày sau khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi.

Chỉ sau khi đã gửi đĩa CD dữ liệu quét về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục), Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm mới được mở niêm phong đĩa CD chứa dữ liệu chấm dưới sự giám sát của công an và thanh tra để tiến hành chấm điểm.

Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm.

Thống nhất sử dụng mã môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngay sau khi kết thúc quá trình chấm, phải lưu các tệp dữ liệu xử lý và chấm thi trắc nghiệm chính thức (được xuất ra từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) vào 02 đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của thanh tra và công an;

01 đĩa giao cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu giữ, 01 đĩa gửi chuyển phát nhanh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).

SÔNG TRÀ