Sai phạm tại HV Quản lý Giáo dục: Bao giờ có kết quả xử lý Đảng các cá nhân?

04/11/2022 06:30
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Trong các ngày 20, 21/10/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Học viện Quản lý giáo dục.

Liên quan đến tiến độ thực hiện xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm ở Học viện Quản lý giáo dục theo các kiến nghị được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra trong Kết luận thanh tra số 88/KL-BGDT, thông tin mới nhất phóng viên có được, trong các ngày 20, 21/10/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với nhà trường về các nội dung này.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp Ban thường vụ Đảng ủy Bộ để thông qua phương án kỷ luật với Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục và các cá nhân có liên quan theo Kết luận thanh tra số 88/KL-BGDT chỉ ra.

Để có thông tin cụ thể, ngày 2/11, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguễn Thị Thu Hằng cho biết: "Hiện nay vẫn chưa có kết quả chính thức về xử lý công tác Đảng với các cá nhân có liên quan. Còn việc kiểm điểm các cá nhân, tổ chức theo Kết luận thanh tra số 88/KL-BGDT chúng tôi đã làm xong hết rồi".

Để có thông tin chính xác về công tác kiểm điểm các cá nhân, tổ chức liên quan đến sai phạm tại Học viện Quản lý Giáo dục, phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại và để lại tin nhắn cho ông Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giáo dục Đào tạo nhưng đều không nhận được phản hồi.

Theo kế hoạch làm việc của các lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục phóng viên có được, trong các ngày 20, 21/10/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Học viện Quản lý giáo dục và các mức kỷ luật này được thông qua vào ngày 24/10. Ảnh: CTV

Theo kế hoạch làm việc của các lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục phóng viên có được, trong các ngày 20, 21/10/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Học viện Quản lý giáo dục và các mức kỷ luật này được thông qua vào ngày 24/10. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 26/1/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kết luận thanh tra số 88/KL-BGDDT về việc thanh tra đột xuất Học viện Quản lý giáo dục.

Trong thông báo dài 22 trang A4 được phát đi, nội dung thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; triển khai các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cũng trong Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hàng loạt các sai phạm ở Học viện Quản lý giáo dục đã được chỉ ra.

Trong phần xử lý trách nhiệm, phía Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu rõ từng cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm ở Học viện Quản lý giáo dục.

Trong đó, Thanh tra đã kiến nghị Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục trong công tác thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thanh tra kiến nghị Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, tham mưu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Hội đồng học viện, Chủ tịch Học viện, Giám đốc Học viện liên quan đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm tại kết luận thanh tra.

Hướng dẫn Học viện tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật thẩm quyền với các tập thể, cá nhân, liên quan đến hạn chế, thiếu sót đã được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra.

Đối với Học viện Quản lý giáo dục, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hội đồng học viện tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề xuất người có thẩm quyền đối với Giám đốc Học viện.

Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Phạm Quang Trung. Ông Phạm Quang Trung được bổ nhiệm từ tháng 11/2016.

Nhiều tháng trôi qua từ ngày ban hành Kết luận thanh tra số 88/KL-BGDDT, đến nay vẫn chưa có một thông báo chính thức nào từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc từ Học viện Quản lý giáo dục được công bố liên quan đến việc xử lý, khắc phục các sai sót được Thanh tra Bộ chỉ ra. Ảnh: T.D

Nhiều tháng trôi qua từ ngày ban hành Kết luận thanh tra số 88/KL-BGDDT, đến nay vẫn chưa có một thông báo chính thức nào từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc từ Học viện Quản lý giáo dục được công bố liên quan đến việc xử lý, khắc phục các sai sót được Thanh tra Bộ chỉ ra. Ảnh: T.D

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị Giám đốc Học viện tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật theo thẩm quyền đối với Trưởng, Phó các đơn vị Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Văn phòng Học viện, Trưởng Tiểu ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ Chương trình ETEP, các trung tâm, viện và các đơn vị, cá nhân liên quan trách nhiệm đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã được thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Học viện Quản lý giáo dục xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, trong đó ghi rõ lộ trình, giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, sai phạm nêu tại Kết luận thanh tra.

Học viện Quản lý giáo dục phải báo cáo kết quả khắc phục và việc thực hiện các kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan) sau 30 ngày kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra số 88/KL-BGDDT.

Như vậy, từ thời điểm Kết luận thanh tra số 88/KL-BGDDT được ban bố ngày 26/1/2022, đến nay đã nhiều tháng trôi qua, tuy nhiên vẫn chưa có một thông báo chính thức nào từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc từ Học viện Quản lý giáo dục được công bố liên quan đến việc xử lý, khắc phục các sai sót được Thanh tra Bộ chỉ ra.

Trung Dũng