Sẽ có một Sở mới thay Sở giáo dục quản lý việc học

06/04/2018 07:17
Bạch Đằng
(GDVN) - Ông Nguyễn Văn Lượng cho rằng: “Hiện đang có gợi ý sau này sở khoa học và công nghệ mà địa phương không thành lập sẽ đưa về sở giáo dục và đào tạo quản lý".

Liên quan đến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quy định sở giáo dục và đào tạo không nằm trong nhóm 1 (tức là các sở bắt buộc tỉnh nào cũng phải có).

Trước quy định này nhiều người lo lắng việc sở giáo dục không tồn tại như cũ mà thay vào đó có thể sẽ bị sáp nhập hoặc hợp nhất với các sở ngành khác. Điều này ảnh hưởng đến công tác giáo dục tại địa phương.

Trước những ý kiến lo lắng trên, ngày 2/4, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với ông Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Bộ Nội vụ - ông Nguyễn Văn Lượng.

Sẽ có một Sở mới thay Sở giáo dục quản lý việc học ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Lượng cho rằng: “Hiện đang có gợi ý sau này sở khoa học và công nghệ mà địa phương không thành lập sẽ đưa về sở giáo dục và đào tạo quản lý"- ( ảnh nguồn moha.gov.vn).

Theo ông Nguyễn Văn Lượng, đây mới là dự thảo đang xin ý kiến. Theo dự thảo 17 sở ngành như hiện nay được chia làm 3 nhóm.

Trong đó nhóm 1 là các sở được tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước gồm 7 sở: Nội vụ; Tư pháp;

Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Thanh tra; Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nhóm 2 là các sở được quy định theo hướng giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc hợp nhất.

Nhóm 3 là các sở được quy định theo hướng giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc sáp nhập.

Sẽ có một Sở mới thay Sở giáo dục quản lý việc học ảnh 2Sẽ có tỉnh không còn Sở Giáo dục

Giải thích về việc vì sao sở giáo dục không được đưa vào nhóm 1, ông Nguyễn Văn Lượng cho rằng: “Hiện đang có gợi ý sau này sở khoa học và công nghệ mà địa phương không thành lập sẽ đưa về sở giáo dục và đào tạo quản lý.

Chính vì thế, sở giáo dục và đào tạo đang nằm trong diện có biến động không ổn định.

Ban soạn thảo gọi là thuộc diện mềm. Mềm không có nghĩa bắt buộc là không có”.

Ông Nguyễn Văn Lượng còn cho biết: “Sau này có thể nhập sở giáo dục và đào tạo vào với sở khoa học và công nghệ nên tên sở có thể khác.

Trong nhóm 3 hiện có gợi ý gộp sở thông tin truyền thông, sở văn hóa thể thao nhập làm một. Các địa phương muốn tinh gọn bộ máy thì đưa các sở này về với nhau”.

Qua trao đổi với Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế có thể hiểu, khi quy định này đi vào thực tế thì nhiều tỉnh thành sẽ không còn sở giáo dục và đào tạo tồn tại độc lập như hiện nay mà thay vào đó là một sở tổng hợp và chưa có tên cụ thể.

Cách làm này ưu điểm là tinh gọn bộ máy cấp tỉnh, tránh trường hợp tồn tại nhiều sở ngành chồng chéo chức năng, nhiệm vụ như hiện nay.

Cuối cùng ông Nguyễn Văn Lượng khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu nên không có chuyện bỏ sở giáo dục mà đúng ra là thay sở giáo dục và đào tạo hiện nay bằng một sở ngành mới để quản lý về việc học.

Sẽ có một Sở mới thay Sở giáo dục quản lý việc học ảnh 3Không còn sở giáo dục thì quốc sách ai lo?

Cũng như sở giáo dục và đào tạo, sở nông nghiệp cả nước sau này sẽ quy định mềm. Vì các thành phố lớn người ta không quy định sở nông nghiệp nữa mà ghép vào với sở ngành khác để tinh gọn bộ máy chính quyền cấp tỉnh”.

Liên quan đến dự thảo nghị định này, trước đó Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, ông Lê Như Tiến nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, ông rất là tán thành việc cần phải tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy cấp tỉnh nhưng đối với ngành giáo dục không thể coi nhẹ được.

Việc xóa bỏ sở giáo dục sẽ mâu thuẫn với việc Đảng và nhà nước xem giáo dục là một trong ba trụ cột trong việc phát triển kinh tế xã hội.

Giáo dục đào tạo là một trụ cột quan trọng để tạo ra nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội bày tỏ quan điểm: “Tôi thấy ngạc nhiên vì trong dự thảo của Chính phủ không đưa sở giáo dục đào tạo thành một sở độc lập chuyên lo về công tác giáo dục đào tạo con người.

Với vai trò giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển hiện tại và trong tương lai của đất nước thì mỗi tỉnh cần phải có một sở giáo dục là cần thiết”.

Bạch Đằng