Sinh viên sư phạm được hỗ trợ học phí nhưng ra trường 2 năm vẫn thất nghiệp

08/03/2021 06:00
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước thực trạng đội ngũ giáo viên thừa, thiếu cục bộ, từ năm 2018 trở về trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai việc giảm chỉ tiêu đào tạo giáo viên hàng năm.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần cân đối chỉ tiêu đào tạo đội ngũ giáo viên phù hợp với nhu cầu thực tế tuyển dụng, vì đây là ngành được nhà nước hỗ trợ học phí nhưng ra trường sau 2 năm vẫn không được tuyển dụng, gây khó khăn cho các sinh viên sư phạm.

Về nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, trong nhiều năm qua việc đào tạo các ngành đào tạo giáo viên do nhà nước cấp bù kinh phí (sinh viên sư phạm không phải đóng học phí) và thực hiện luật công chức, viên chức sinh viên tốt nghiệp tuyển dụng vào các vị trí việc làm thông qua các kì thi tuyển dụng, nhà nước không phân công công tác như các năm trước đây.

Sinh viên sư phạm được hỗ trợ học phí nhưng ra trường 2 năm vẫn thất nghiệp ảnh 1

ảnh minh họa: Lã Tiến

Trước thực trạng đội ngũ giáo viên thừa, thiếu cục bộ, từ năm 2018 trở về trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai việc giảm chỉ tiêu đào tạo giáo viên hàng năm; từ năm 2018, việc xác định chỉ tiêu giao các trường tổ chức đào tạo, theo ngành trình độ trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố nhằm từng bước điều chỉnh số lượng giáo viên đảm bảo số lượng theo vùng miền, các ngành đào tạo.


Cách giải bài toán đầu ra cho sinh viên sư phạm của một thủ khoa

Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Theo đó các địa phương chủ động về kế hoạch đào tạo giáo viên cũng như bố trí, tuyển dụng giáo viên sau đào tạo.

Các Nghị định này đã có hiệu lực thi hành và bắt đầu áp dụng từ khóa tuyển sinh năm học 2021- 2022, cùng với chính sách điều tiết chỉ tiêu đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ nhiều năm qua, đặc biệt từ 2018 đến nay, sẽ giải quyết bài toán thừa, thiếu giáo viên cục bộ và việc làm của sinh viên các ngành sư phạm.

Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Theo đó, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hằng năm, căn cứ thực trạng thừa thiếu giáo viên để xác định nhu cầu đào tạo, bố trí ngân sách thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu với cơ sở đào tạo giáo viên, xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm phù hợp nhu cầu sử dụng, đồng thời thực hiện công khai nhu cầu đào tạo giáo viên, kết quả giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu với các cơ sở đào tạo giáo viên, kế hoạch tuyển dụng và bố trí vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các cơ sở đào tạo giáo viên trong việc tổ chức thực hiện các Nghị định nêu trên bảo đảm hiệu quả, phù hợp với nhu cầu đào tạo và sử dụng giáo viên trong giai đoạn mới.

Thùy Linh