Thứ bậc trí tuệ của VN: Đừng tự ái!

Thứ bậc trí tuệ của VN: Đừng tự ái!
Thực tế là số bằng đăng ký sáng chế của người Việt Nam còn khá ít. Do vậy, thay vì tự ái, nên khai thác hệ thống thông tin sở hữu trí tuệ để tìm ra công nghệ có thế mạnh

Vì sao thương hiệu Việt lại dễ mất?

Vì sao thương hiệu Việt lại dễ mất?
Nguyên nhân dẫn đến nhiều thương hiệu Việt bị đăng ký bảo hộ ở nước ngoài là do nhận thức của các DN trong nước về quyền sở hữu trí tuệ còn kém.