Sớm xử lý đơn xin thôi chức Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

23/11/2021 06:36
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xử lý đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường của ông Ngô Văn Thuyên.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Viết Lộc – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã ký văn bản 5332/BGDĐT-TCCB, về việc thôi giữ chức vụ của Chủ tịch Hội đồng trường.

Văn bản gửi tới Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ này có nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường của ông Ngô Văn Thuyên, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, và các quy định pháp luật có liên quan.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xử lý đơn theo quy định, gửi hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/11/2021.

Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, ông Ngô Văn Thuyên – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã có đơn từ chức gửi các thành viên của Hội đồng trường.

Sớm xử lý đơn xin thôi chức Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM ảnh 1

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: ĐHSPKT TPHCM)

Trong đơn của mình, ông Ngô Văn Thuyên đã viết, hiện nay sức khỏe của ông không được tốt để đảm nhận chức vụ này.

Các thành viên của Hội đồng trường cần phải họp, biểu quyết việc này, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đúng theo quy định.

Cho tới nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có hiệu trưởng, do Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng trước đây đã hết tuổi quản lý theo quy định.


Xem xét trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Nhà trường đã tiến hành quy trình bầu hiệu trưởng, nhưng người được bầu lại không được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, do ông Ngô Văn Thuyên – Chủ tịch Hội đồng trường ký thông báo 07/TB-HĐT vào ngày 16/3/2021, theo đề nghị của hiệu trưởng (khi đó) và biên bản họp hội đồng trường ngày 5/3/2021, thông báo việc không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền, chức vụ Phó hiệu trưởng cho bà Trương Thị Hiền kể từ ngày ký.

Bộ Giáo dục cho rằng, hội đồng trường có thảo luận, nhưng không có biểu quyết, không có nghị quyết về việc tiếp tục hay không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền, chức vụ cho bà Hiền.

Thông báo ký ngày 16/3 của ông Thuyên không căn cứ trên nghị quyết của hội đồng trường, là không đúng với quy định tại khoản 10, điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Lãnh đạo Bộ đã xác định, việc Chủ tịch Hội đồng trường ký thông báo trên là không đúng với quy định, dẫn đến việc bà Hiền không được tham gia với vai trò là Thường vụ Đảng úy, Phó hiệu trưởng nhà trường trong các Hội nghị thực hiện quy trình bầu hiệu trưởng, từ đó ảnh hưởng đến kết quả các bước thực hiện quy trình bầu hiệu trưởng.

Tại công văn 3408/BGDĐT-TCCB do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Hoàng Minh Sơn ký ngày 12/8/2021 đã yêu cầu: Hội đồng trường xem xét trách nhiệm của ông Ngô Văn Thuyên trong việc ký thông báo 07/TB-HĐT không đúng quy định, báo cáo lại với Bộ Giáo dục.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm Nghị quyết 209 ngày 24/6/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ của nhà trường, công văn 2787 ngày 6/7/2021 của Bộ thông báo lý do không công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bộ cũng đề nghị nhà trường cần giải quyết dứt điểm đơn thư của viên chức theo đúng quy định của pháp luật, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã để xảy ra sai phạm (nếu có), báo cáo ngay với Bộ khi có kết quả giải quyết.

Việt Dũng