Sửa Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức để chống chạy chức, chạy quyền

17/02/2023 09:08
Theo baohinhphu.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần chống chạy việc, chạy chức.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri nhiều tỉnh, thành sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV về nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: baochinhphu.vn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: baochinhphu.vn

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị để công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực đạt hiệu quả ngoài việc hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật cần đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cử tri cũng đề nghị siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng thời, cần quyết tâm xử lý triệt để các vấn đề như cơ chế xin cho, chạy vốn ngân sách, chạy việc, chạy chức, chạy dự án, nhất là quản lý chặt chẽ các dự án, công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách có quy mô lớn.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác cán bộ

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đã có Nghị quyết 30 ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 21 của Hội nghị trung ương 4 khóa XIII.

Theo đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác cán bộ. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật về sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đồng bộ, liên thông với quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Theo chương trình hành động của Chính phủ, thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản, đề án được giao.

Đồng thời, Bộ Nội vụ sớm trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống chạy việc, chạy chức; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Cử tri thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Bộ Nội vụ cần tiếp tục đẩy mạnh vấn đề nâng cao năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, thời gian qua, Bộ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện nay, Bộ đang triển khai xây dựng nghị định của Chính phủ ban hành Bộ quy tắc về đạo đức công vụ và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc nâng cao đạo đức, tinh thần, bản lĩnh, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời tăng cường thanh tra công vụ để chấn chỉnh, đề nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm của công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc thôi việc, nghỉ hưu.

Theo baohinhphu.vn