Dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là đúng thẩm quyền, đúng luật

24/08/2017 15:32 Như Hải
(GDVN) - Ngày 24/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn gửi Bộ Y tế phản hồi về việc tổ chức thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017.

Về việc giao dự toán chi cho bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Chương I, Quyết định số 60/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì sau khi nhận được Quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ, bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc.

Chất lượng khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế ngày càng thu hút người dân tham gia (ảnh VTC).

Căn cứ vào Quyết định số 260 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2017 của bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định về việc giao dự toán thu, chi năm 2017 và Quyết địnhsố 812 về việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đơn vị năm 2017.

Đồng thời có văn bản hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017.

Về việc giao dự toán chi khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế theo phản ánh của Bộ Y tế tại Công văn số 4069, ngày 15/8/2017

Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện, quỹ bảo hiểm y tế là quỹ ngắn hạn, nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được sử dụng trong năm bằng 90% số thực thu quỹ bảo hiểm y tế;

Nguồn dự phòng được sử dụng trong năm cũng sẽ được cấp bổ sung trong trường hợp số chi lớn hơn số thu vì các nguyên nhân khách quan đã được thẩm định.

Tất cả những trường hợp trục lợi Bảo hiểm y tế đều bị xử lý nghiêm

Tại Điểm 2.2, Khoản 2, Mục II, Công văn số 1856 - về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017, bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo dự toán chi tiết đến từng cơ sở khám chữa bệnh.

Đây là việc làm thường xuyên hằng năm và hoàn toàn đúng với các quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đảm bảo tính công khai, minh bạch về tài chính, tạo điều kiện để các cơ sở khám chữa bệnh chủ động hơn về nguồn kinh phí.

Thực tế thời gian qua cho thấy, chi phí khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế liên tục gia tăng qua các năm.

Chỉ tính đến hết quý 1/2017 các cơ sở khám chữa bệnh đã đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho hơn 35,3 triệu lượt khám chữa bệnh với trên 17,5 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016.

Với tốc độ gia tăng chi phí trong 5 tháng đầu năm 2017 và không có các giải pháp hữu hiệu để kiểm soát chi phí thì dự báo quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cả năm 2017 sẽ bị thiếu trên 10.000 tỷ đồng.

Việc gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài nguyên nhân khách quan do điều chỉnh giá dịch vụ y tế có kết cấu thêm chi phí phụ cấp đặc thù và lương của nhân viên y tế (chiếm khoảng 30%) còn có nguyên nhân chủ quan từ tình trạng lạm dụng, trục lợi và lãng phí quỹ bảo hiểm y tế diễn ra phổ biến tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh với các hình thức ngày càng tinh vi và rộng rãi hơn.

Siết chặt kiểm soát chi, ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

Trong năm 2015-2016, cơ quan bảo hiểm xã hội đã từ chối hàng nghìn tỷ đồng thanh toán sai quy định.

Trước tình hình đó, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác chỉ đạo;

Đề nghị Sở Y tế và bảo hiểm xã hội các địa phương triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để tăng cường kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước cũng như khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế hiện nay.

Việc bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện giao và hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố là hoàn toàn đúng với thẩm quyền theo Luật Ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và không trái với các quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện như ý kiến phản ánh tại Công văn 4069 của Bộ Y tế.

Trên cơ sở đó, bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế có văn bản đính chính nội dung Công văn số 4069.

Đồng thời, chỉ đạo các Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội các tỉnh, tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh của bộ y tế theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế  và những nội dung đã được lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất rất cao tại cuộc họp liên tịch ngày 21/8/2017.​

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được công văn của Bộ Y tế về việc đề nghị không thực hiện việc giao dự toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh.

Bộ Y tế cho rằng: Việc Bảo hiểm y tế xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh năm 2017 là không đúng thẩm quyền, không đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn.

Như Hải