Những ngộ nhận về "bỏ biên chế giáo viên"

17/06/2017 07:04
(GDVN) - Với cách hiểu "biên chế" là một chế độ của cán bộ, công chức thì giáo viên không có "biên chế", vì giáo viên được quản lý và điều chỉnh bởi Luật Viên chức.