Trong trường “bên trọng, bên khinh”

05/11/2019 06:45
(GDVN) - Chính sự thiếu công tâm của hiệu trưởng đã dẫn đến những mâu thuẫn, những áp lực trong nhà trường. Vô tình điều này cũng khiến cho học sinh học lệch lạc.

Áp lực của nghề giáo là đương nhiên!

21/12/2018 06:51
(GDVN) - Theo Tiến sĩ Trần Bá Trình - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, áp lực là một phần tất yếu ở bất kì ngành nghề nào, trong đó có nghề giáo.