Giáo viên than Trời khi học modul 3 môn Ngữ văn

03/05/2021 06:40
GDVN- Nhiều giáo viên bậc trung học phổ thông phản ánh, nội dung bồi dưỡng modul 3 môn Ngữ văn dàn trải, cũ kĩ, nặng lí thuyết, phải rất vất vả mới hoàn thành tiến độ.

Trong trường “bên trọng, bên khinh”

05/11/2019 06:45
(GDVN) - Chính sự thiếu công tâm của hiệu trưởng đã dẫn đến những mâu thuẫn, những áp lực trong nhà trường. Vô tình điều này cũng khiến cho học sinh học lệch lạc.