Khai mạc Hội nghị Trung ương 14

14/12/2020 09:15
GDVN- Hội nghị Trung ương lần thứ 14 thảo luận những vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIII, các quy chế, quy định cũng như ngày tổ chức Đại hội.

Chặt một cây sâu để cứu cả rừng cây

04/09/2020 14:40
GDVN- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhắc nhở, phải làm tốt công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo thực hiện cho được những nhiệm vụ đã đề ra.