7 hành vi học sinh trung học không được làm

31/05/2020 06:40
GDVN- Ngoài các hành vi không được làm, Dự thảo Điều lệ cũng quy định rõ quyền của học sinh được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, và được bảo vệ.

Hiệu quả từ việc dạy học trực tuyến

22/05/2020 06:22
GDVN- Chủ chương dạy học trực tuyến của Bộ Giáo dục rất kịp thời, đã giúp cho học sinh duy trì nề nếp học tập mà còn tiếp thu được nhiều kiến thức, kĩ năng mới.

Giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn

14/05/2020 06:25
(GDVN) - Giáo viên sẽ chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục, tự chủ về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh.