Giáo dục, tiếp tục...nói cho ra nhẽ! (2)

22/06/2019 06:00
(GDVN) - Vấn đề bức xúc nhất đối với gần triệu viên chức giáo dục là các khoản đóng góp bắt buộc thi tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức và dự thi hoặc xét thăng hạng.

Tránh lạm thu, Bộ thay Thông tư mới

20/09/2018 07:08
(GDVN) - Thông tư 16 quy định cụ thể cơ sở giáo dục không được vận động tài trợ để chi trả các khoản liên quan đến cán bộ giáo viên nhà trường.

Hà Nội: Huy động đóng góp phải được sự đồng ý của phụ huynh

26/09/2012 16:26
(GDVN) - Nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra về thu chi đầu năm học, ngoài việc ban hành các văn bản hướng dẫn, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện thu và sử dụng các khoản thu khác tại các trường học.