Mùa thi dễ cận thị giả

12/06/2011 00:29
Một vài bạn trẻ thấy mắt nhìn kém hẳn sau đợt thi cử. Có người thấy mỏi mắt, nhức mắt khi làm việc nhiều, đeo thử kính cận của người khác thấy sáng hơn.