Dấu ấn chuyển đổi số của EVNNPT

02/11/2021 07:50
GDVN- EVNNPT đẩy mạnh công tác xây dựng nhân lực chuyển đổi số thông qua đào tạo, huấn luyện về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho người lao động.