Sao sách tiếng Anh lại đắt đến thế?

25/08/2018 06:53
(GDVN) - Bộ sách của lớp 3 gồm 14 cuốn cũng chỉ có giá chỉ 106 ngàn đồng/bộ… nhưng sách Anh văn chỉ gồm 2 cuốn mà giá tiền đã gấp đôi bộ sách giáo khoa hiện hành.

Bài 13: Chủ sở hữu trong tiếng anh

31/12/2011 04:00
(GDVN)- Người sở hữu một quán rượu hay quán hàng nào đó, chúng ta thường gọi họ là “ông chủ quán” hay “bà chủ quán”, còn người Anh thì gọi thế nào?