Chịu trách nhiệm

(GDVN) - Thủ tướng Nhật nói với Ngoại trưởng: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ để anh toàn quyền quyết định. Không cần phải trao đổi thêm.
Đang tải tin...