Hàng trăm giáo viên bị sa thải

13/11/2012 14:17
Hàng trăm giáo viên đã sở hữu hợp đồng dài hạn, ngắn hạn, thậm chí đã nhận được quyết định tuyển dụng vào biên chế đều buộc phải hủy quyết định, gạt ra hoặc bị điều chuyển vị trí do những vi phạm bất thường về tuyển dụng của lãnh đạo.