Ai giành quyền lưu ban của học sinh?

16/05/2020 08:03
(GDVN) - Để chuyện lách luật không xảy ra trong việc học sinh bị cướp quyền lưu ban cần phải loại bỏ một số chỉ tiêu quy định như tỉ lệ lên lớp thẳng, phổ cập giáo...