Thi học kỳ hay kiểm tra học kỳ?

19/12/2018 07:05
(GDVN) - Học thật, kiểm tra thật và “nói không” với bệnh thành tích, nâng điểm cho học trò ở học kỳ 1… đang là quan điểm, tinh thần chủ đạo của một số trường phổ thông.