Phân hóa như … chọn sách giáo khoa mới

Phân hóa như … chọn sách giáo khoa mới
(GDVN) - Để tránh lãng phí, tăng cường khai thác sách giáo khoa cũ, không gì hơn các trường trong tỉnh có chung một bộ sách giáo khoa lớp 1 ngay trong năm học 2020-2021

Sức dân là... chùm khế ngọt

Sức dân là... chùm khế ngọt
(GDVN) - Sức dân dù có là “chùm khế ngọt” thì cũng không thể để cho ông cựu Phó tổng Du lịch “trèo hái mỗi ngày”.