Giáo dục mầm non đang...bị bỏ quên

18/05/2020 06:38
(GDVN) - Trong khi các quốc gia khác luôn quan tâm và đề cao giáo dục mầm non thì tại Việt Nam vẫn còn nhiều địa phương trẻ không thể đi học do thiếu trường lớp.

Giáo viên trung học cơ sở đang bị quá tải

10/05/2020 07:11
(GDVN) - Hiện nay, cách tính định mức giáo viên đang có bất cập, gây quá tải cho giáo viên nhưng tới đây cách tính trên sẽ thay đổi khi chương trình mới được áp dụng.

Thầy cô “sống mòn” thời nay

29/04/2020 06:47
(GDVN) - Giáo viên thỉnh giảng không được giảng dạy đồng nghĩa thất nghiệp không lương, phải làm nhiều nghề để mưu sinh. Con đường từ bục giảng đến chuồng lợn thật gần.

Thầy cô, ba cọc ba đồng và...quỹ!

15/12/2019 06:16
(GDVN) - Đồng lương “ba cọc ba đồng” của giáo viên không được “yên thân” mà luôn bị ngắt véo, bị chia năm xẻ bảy; không “tự nguyện” cũng không được.