Thời mạt vận của "thằng đánh máy"

Thời mạt vận của "thằng đánh máy"
(GDVN) - Thi thoảng người ta lại nghĩ ra thứ gì đó để "tiêu hóa" bớt trách nhiệm khi mắc sai sót nào đó. Chả có nhẽ "thằng đánh máy" đủ sức gánh vác?

Quốc gia đội sổ và… báo cáo Thủ tướng

Quốc gia đội sổ và… báo cáo Thủ tướng
(GDVN) - Đất nước chỉ có một Thủ tướng nhưng có 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, 22 cơ quan cấp bộ, liệu rồi đây còn bao nhiêu vụ việc sẽ lại đến tay Thủ tướng?