Sinh viên Australia ngày càng xa lánh ngành Luật.

24/06/2012 09:56
(GDVN) - Đây là thông tin được đưa ra từ đợt khảo sát do Uỷ ban ngành nghề Australia thực hiện đối với 1313 sinh viên mới tốt nghiệp trên cả nước. Theo đó cho thấy có khoảng 64% số sinh viên tốt nghiệp ngành luật không thực hành nghề luật sư.