Từ năm 2019, thi quốc gia sẽ chấm theo cụm

26/09/2018 06:57
(GDVN) - Bộ trưởng Nhạ tiết lộ, từ năm 2019, đối với môn trắc nghiệm, sau khi các thí sinh thi xong, quét và chấm thi theo cụm để không tạo áp lực cho các địa phương.