Cú sốc tương lai (*) và nền giáo dục

20/04/2020 06:18
(GDVN) - Câu hỏi về tương lai luôn là câu hỏi của bất kỳ thế hệ, thời đại và của bất kỳ tư tưởng, chủ nghĩa hay của từng cộng đồng, từng cá nhân hay gia đình.

Mùa thi làm người

13/07/2018 06:40
(GDVN) - Một ngày sát kỳ thi, thầy hiệu phó vỗ vào vai tôi khi đang đứng ngoài hành lang lớp học. Thầy dặn dò tôi cố gắng giúp đỡ các bạn bên cạnh càng nhiều càng tốt.

Đánh cắp xấu hổ

29/12/2014 06:30
(GDVN) - Con người ta có được sự xấu hổ mới có được bản lĩnh, một người, một gia đình, một dòng họ hay một dân tộc, khi sự xấu hổ bị đánh cắp thì không còn gì để mất.