Có một cách tính lương giáo viên không thực tế

23/10/2012 06:10
(GDVN) - Theo một cách tính lương giáo viên như một trang mạng mới đưa, mỗi năm nhà giáo được nghỉ 185 ngày, nếu tính cân đối giữa thời gian lao động thực tế so với thu nhập, lương giáo viên có lẽ không phải thấp như suy nghĩ hiện nay?