Sao nỡ tiếc một lời khen thưởng?

23/03/2016 10:06
(GDVN) - Lẽ nào, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lại quên người có công đầu trong việc cứu vãn thảm họa ở sự cố sập cầu Ghềnh.