Triết lý giáo dục của Mỹ

04/06/2017 07:28
(GDVN) - Học sinh đi học không để mang lại vinh quang cho trường và các thày cô, không học vì trường, mà học cho mình.