Chuyện cô Quyên khiến tôi xót xa, bừng tỉnh

16/10/2017 09:08
(GDVN) - Còn ông Phạm Tất Thắng: "Nên thống nhất chung của ngành Giáo dục những khoản nào được thu, nguyên tắc của việc thu chi ra sao để các hiệu trưởng thực hiện".