Quốc hội, Chính phủ tôn vinh các nhà giáo

18/11/2017 05:59
(GDVN) - Chủ tịch Quốc hội cho biết: Với trọng trách của mình, Quốc hội sẽ có trách nhiệm hoàn thiện khung pháp lý để ngành giáo dục phát triển một cách toàn diện.

Rơi nước mắt đi tìm “Bộ phận không nhỏ”

24/10/2014 07:43
(GDVN) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: Có một bộ phận mà Đảng nói là không nhỏ bây giờ không biết nằm ở đâu. Dân hỏi mãi,Đảng hỏi mãi nhưng không trả lời được