Pháp trị hay Nhân trị (3)

27/10/2018 08:10
(GDVN) - Lấy đạo đức, nhân văn làm gương cho người khác không sai, song lồng “nhân văn” vào pháp luật không phải lúc nào cũng đúng.

Các địa phương nên học tập Đà Nẵng

03/02/2018 06:15
(GDVN) - Nếu tổ chức thi tuyển vừa chọn được người tài lại làm động lực cho nhiều giáo viên tiềm năng cố gắng phấn đấu, học hỏi để ứng thí.