Xin hãy thực tâm lắng nghe ý kiến giáo viên

11/01/2021 14:58
GDVN- Trước khi thực hiện việc gì có tác động sâu sắc đến giáo viên, học sinh xin hãy cho giáo viên được gặp gỡ, góp ý trực tiếp đừng lắng nghe ý kiến của “đại diện".

Tôi đi mua… sáng kiến online!

05/03/2020 06:40
(GDVN) - “Cò kè bớt một thêm hai”, cuối cùng một tài khoản (xưng là cô giáo) nâng giá bán sáng kiến lên tới… 7 triệu đồng chỉ với 5 trang giấy.