Cách đơn giản phòng "amip ăn não"

06/09/2012 15:45
Để hiểu rõ hơn về vấn đề mức độ nguy hiểm của loại amip này cũng như cách thức dự phòng, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Bình - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) về vấn đề này.