Ánh sáng từ Trung tâm Hy Vọng

03/01/2020 06:06
(GDVN) - Những đứa trẻ thiệt thòi khi tạo hóa sinh ra không được trọn vẹn nhưng không có nghĩa cuộc sống của các em không có hi vọng để trở lại con đường sáng