Trong trường “bên trọng, bên khinh”

05/11/2019 06:45
(GDVN) - Chính sự thiếu công tâm của hiệu trưởng đã dẫn đến những mâu thuẫn, những áp lực trong nhà trường. Vô tình điều này cũng khiến cho học sinh học lệch lạc.

Băn khoăn vẫn một chữ Thầy!

14/05/2017 05:36
(GDVN) - Đội ngũ giáo viên sẽ là một điểm nghẽn nổi cộm trong rất nhiều điểm nghẽn trong quá trình lưu thông của giáo dục. Nó quyết định sự thành bại của đổi mới.