GDP cả nước 9 tháng tăng 5,76%

22/09/2011 09:28
Kết quả này cao hơn so với mức 5,6% của 6 tháng nhưng đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cả nền kinh tế trong quý tiếp theo để có thể đạt mục tiêu 6% vào cuối năm.

Dự báo lạm phát cả năm tăng 17%

30/06/2011 04:07
Ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá (Tổng cục Thống kê) dự báo: Tính chung cả năm, lạm phát ở khoảng 17%...