Toronto - Thành phố đào tạo nhân tài

Toronto - Thành phố đào tạo nhân tài
(GDVN) - Tôi đặc biệt quan tâm đến nền giáo dục rất phát triển ở Canada. Hệ thống giáo dục Canada gồm các trường công lập và tư thục trải dài từ mẫu giáo đến đại học.