Bộ GD&ĐT đã đề xuất, nhân viên trường học mong sớm được hưởng phụ cấp ưu đãi 25%

01/03/2024 09:08
Mỹ Tiên
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị nhân viên trường học được hưởng mức phụ cấp ưu đãi bằng 25%.

Nhân viên trường học (như văn thư, kế toán, thư viện, thiết bị, thủ quỹ, công nghệ thông tin, y tế…) đóng vai trò quan trọng trong trường học, góp phần giúp cho nhà trường vận hành tốt để phục vụ hoạt động giáo dục, hỗ trợ nhà trường hoạt động, giúp giáo viên giảng dạy tốt hơn.

Dù có nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu trong nhà trường, nhưng thời gian vừa qua, đời sống của đội ngũ nhân viên trường học rất khó khăn. Nhiều người đã không bám trụ được với nghề, nhiều người bỏ việc vì lương quá thấp không đủ lo cho bản thân chứ đừng nói lo cho gia đình.

Nhân viên trường học đa số chỉ hưởng lương trung cấp (hệ số khởi điểm 1,86) hoặc tối đa cao đẳng (hệ số khởi điểm 2,1), rất khó được thăng hạng chuyển xếp lương đại học dù nhiều người đã có trình độ đại học do vướng nhiều quy định, thủ tục.

Một nhân viên thư viện có thâm niên 10 năm lương khoảng 4-5 triệu, có thâm niên trên 20 năm công tác thu nhập trung bình chỉ khoảng trên dưới 6 triệu đồng mỗi tháng, thu nhập rất thấp, không có các khoản phụ cấp, thiệt thòi khi xét thi đua và cả tăng thu nhập,…. Trong khi nhân viên trường học phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc, như y tế kiêm thủ quỹ, kế toán kiêm văn thư, nhân viên thiết bị kiêm phụ trách công nghệ thông tin...

Ảnh minh họa baoquangning.com.vn.jpg
Ảnh minh họa.

Nhân viên trường học vui mừng với đề xuất được hưởng phụ cấp từ 01/7/2024?

Ngày 18/12/2003, Bộ giáo dục và Đào tạo có Công văn số 7066/BGDĐT-NGCBQLGD gửi Bộ Nội vụ về việc đề xuất chế độ chính sách cho nhân viên trường học.

Về thực trạng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu:

Hiện nay, toàn quốc có khoảng 150.000 viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học; trong đó có hơn 37.800 nhân viên kế toán; trên 32.100 nhân viên y tế, trên 35.100 nhân viên thư viện, gần 32.300 nhân viên thiết bị thí nghiệm, hơn 13.600 nhân viên công nghệ thông tin, văn thư, thủ quỹ, giáo vụ, hỗ trợ người khuyết tật.

Đối với các nhân viên kế toán, giáo vụ, thiết bị thí nghiệm, hỗ trợ người khuyết tật khi mới được tuyển dụng, bổ nhiệm và xếp lương theo hệ số lương viên chức loại A0 có hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 (mức lương dưới 10 năm công tác khoảng 3,6 triệu đồng đến 4,8 triệu đồng/tháng; trên 10 năm công tác đến khi nghỉ hưu từ 5,4 triệu đồng đến 8,8 triệu đồng/tháng chưa tính trích nộp bảo hiểm xã hội).

Ngoài ra, nhóm nhân viên kế toán, thủ quỹ được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,1 so với mức lương cơ sở (tương đương 180.000 đồng/tháng). Nhân viên thiết bị thí nghiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,2 (tương đương 360.000 đồng/tháng).

Nhân viên khác như: thư viện, y tế, văn thư, công nghệ thông tin mới được tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp được xếp lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06 (mức lương dưới 10 năm công tác từ 3,3 đến 4,0 triệu đồng/tháng; mức lương trên 10 năm công tác đến khi nghỉ hưu từ 4,4 đến 7,3 triệu đồng/tháng chưa tính trích nộp bảo hiểm xã hội). Ngoài lương cơ bản, nhân viên y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi 20% so với mức lương cơ bản, nhân viên văn thư, thư viện, công nghệ thông tin không có phụ cấp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu thực tế nhiều nhân viên kế toán trong trường học phải bỏ nghề tìm việc khác. Năm học 2021 - 2022 có hơn 1.300 nhân viên trong biên chế nghỉ việc. Đến năm học 2022 - 2023 có hơn 1.400 nhân viên trong biên chế nghỉ việc. Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được rất nhiều đơn thư của nhân viên kế toán gửi các cấp đề nghị xem xét tăng lương cho đội ngũ này.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đa số nhân viên trường học chưa được cơ quan quản lý tổ chức thi hoặc xét nâng hạng mà vẫn giữ nguyên hạng chức danh nghề nghiệp kể từ khi mới tuyển dụng, nên hệ số lương hưởng vẫn theo bảng lương viên chức loại B và loại A0.

Các trường phổ thông đang thực hiện định mức số lượng người làm việc là nhân viên trường học ít hơn số vị trí việc làm trong nhà trường. Do đó, nhân viên trường học phải kiêm nhiệm thêm các nhiệm vụ khác.

Nhằm giúp đội ngũ nhân viên trường học tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét lương của nhân viên trường học khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

công văn 7066.jpg
công văn 7066 2.jpg
Công văn số 7066/BGDĐT-NGCBQLGD

Thứ nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị nhân viên trường học được hưởng mức phụ cấp ưu đãi bằng 25%.

Lý do, mức 25% là mức phụ cấp ưu đãi nghề thấp nhất mà cán bộ quản lý, giáo viên đang được hưởng và đây cũng là mức phụ cấp công vụ đối với công chức đang được hưởng.

Thứ hai, khi được tuyển dụng mới, sau khi hoàn thành tập sự, nhân viên trường học được bổ nhiệm và xếp lương ở bậc 2 trong thang bảng lương của ngạch viên chức tương ứng.

Lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra đề xuất này là nhân viên trường học đang hưởng lương viên chức loại B và A0; ngoài ra, viên chức giáo vụ, thiết bị thí nghiệm không phân hạng chức danh nghề nghiệp và chỉ hưởng lương ở bảng lương viên chức loại A0.

Trước đó, tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết các nhân viên trường học là viên chức, không phải công chức nên không được hưởng phụ cấp công vụ 25%. Chính vì vậy, tới đây cải cách chính sách tiền lương mới, có thể sẽ có thiệt thòi, trong khi đó nhiều đơn vị, địa phương cũng như các bộ, ngành chưa hướng dẫn để thực hiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp với nhóm này. [1]

Nên, người viết cho rằng đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mức phụ cấp ưu đãi cho nhân viên 25% là hoàn toàn phù hợp, giúp họ có thêm khoản thu nhập để giữ chân họ gắn bó với nghề.

Bộ Giáo dục đã đề xuất, khi nào nhân viên trường học có thể hưởng phụ cấp 25%?

Như vậy, với công văn 7066, Bộ giáo dục và Đào tạo có 2 đề xuất rất quan trọng với Bộ Nội vụ với tất cả nhân viên trường học khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024. Nếu những đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xem xét thì:

Thứ nhất, mọi viên chức là nhân viên trường học sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi 25%, (hiện nay gần như nhân viên trường học không có phụ cấp). Đây là nguồn động viên to lớn để nhân viên trường học có thêm được thu nhập chính đáng, là động lực để giữ chân họ gắn bó với nghề. Khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024, lương họ cũng sẽ được cải thiện đồng thời nếu được chấp thuận họ sẽ có thêm 25% phụ cấp, thu nhập họ sẽ cải thiện đáng kể.

Thứ hai, những nhân viên trường học mới được tuyển dụng, sau khi hoàn thành tập sự, nhân viên trường học được bổ nhiệm và xếp lương ở bậc 2.

Ví dụ, khi tuyển dụng nếu vị trí nhân viên yêu cầu vị trí việc làm là viên chức loại B sẽ có hệ số lương (1,86-4,06), sau khi hết tập sự sẽ được bổ nhiệm viên chức loại B có hệ số lương 2,06.

Nếu khi tuyển dụng nếu vị trí nhân viên yêu cầu vị trí việc làm là viên chức loại A0 sẽ có hệ số lương (2,1-4,89), sau khi hết tập sự sẽ được bổ nhiệm viên chức loại A0 có hệ số lương 2,41.

Nếu được đồng thuận, khi cải cách tiền lương, họ sẽ được xếp vào Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và được chuyển sang mức lương tương ứng, phù hợp và có thể có được phụ cấp ưu đãi 25%, khi trúng tuyển mới họ sẽ có thể được xếp vào bậc 2 của bảng lương.

Tuy nhiên, đây chỉ là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Nội vụ, nếu Bộ Nội vụ thống nhất sẽ phối hợp cùng các ban ngành liên quan và trình Chính phủ ban hành các Nghị định về tiền lương cho đối tượng này, khi đó viên chức nhân viên trường học mới có thể được hưởng.

Nếu thành hiện thực, giả sử một nhân viên trường học hiện nay có hệ số lương 3,06 được hưởng lương 3,06 x 1,800,000 khoảng 5,508,000 đồng mỗi tháng. Nếu cải cách tiền lương từ 01/7 tới, dự kiến tăng khoản 30%, lương được nhận sẽ khoảng 7,164,400 đồng, nếu được Bộ Nội vụ, Chính phủ đồng thuận được hưởng phụ cấp 25% thì họ có thể nhận lương khoản 8,954,500 đồng (chưa tính các khoản trừ), mức tăng đáng kể so với hiện nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thực hiện chế độ này từ khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024, hy vọng với sự quyết liệt của Bộ Nội vụ, nhân viên trường học từ 01/7 tới sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi 25%, sau khi hết tập sự sẽ được hưởng lương bậc 2 để họ có thêm phần kinh phí trang trải cuộc sống, gắn bó với nghề.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://giaoducthoidai.vn/bo-truong-noi-vu-noi-ve-cai-thien-luong-cua-nhan-vien-truong-hoc-post660195.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Mỹ Tiên