Đi tìm… tiếng Việt

23/04/2020 06:00
(GDVN) - Chuẩn hóa chữ viết và tiếng nói trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là bắt buộc và không thể chậm trễ.

Thầy Hiền, thầy Đại có lỗi không?

10/09/2018 06:49
(GDVN) - Dù công trình khoa học của 2 thầy có được xã hội chấp nhận hay không thì đó cũng là một công trình đáng cho giới học thuật chiêm nghiệm và suy ngẫm.

Khi tranh luận lạc đường

17/12/2017 07:35
(GDVN) - Rất hiếm khi thấy có sự phê phán hay sự cảnh tỉnh nào dành cho những người cũng chưa chi đã vội vàng đưa ra những lời khen vô tội vạ nhằm chứng tỏ bản thân.

Tiếng Việt và những biến đổi thú vị

08/09/2017 09:39
(GDVN) - Hiện tượng từ toàn dân và phương ngữ cùng song song tồn tại là hiện tượng bình thường, tùy theo trường hợp sử dụng mà chúng ta lựa chọn từ nào cho phù hợp.

Học sinh cả 3 miền đều hát sai Quốc ca

22/04/2017 07:56
(GDVN) - Theo Chủ tịch Hội khoa học tâm lý giáo dục tỉnh Tiền Giang, học sinh 3 miền đều không nói, đọc và hát đúng các âm tiết trong câu đầu của Quốc ca Việt Nam.

Tiếng Việt trong thế giới toàn cầu

29/01/2017 07:36
(GDVN) - Tôi hy vọng và có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ không chỉ có ở Mỹ, mà ở nhiều nước khác, tiếng Việt sẽ tìm được vị trí của mình.