Từ ngày 15/11, Bộ Giáo dục nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa lớp 2

06/11/2020 06:12
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 4/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian nhận hồ sơ đề nghị từ ngày 15/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020 trong giờ hành chính, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thì thời gian nhận hồ sơ được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm.

Từ ngày 15/11, Bộ Giáo dục nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa lớp 2 ảnh 1

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Sau khi hoàn thành khâu thẩm định, các bản mẫu sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu sẽ được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để các địa phương lựa chọn, sử dụng từ năm học 2021-2022 ở các trường tiểu học trên cả nước.

Ở lần thẩm định đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được hồ sơ đề nghị của 4 nhà xuất bản, gồm: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học sư phạm, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Có 33 bản mẫu sách giáo khoa của 9 môn học, hoạt động giáo dục lớp 2 được gửi đề nghị thẩm định, trong đó môn toán có 4 bản mẫu, môn tiếng Anh có 8 bản, các môn còn lại gồm tiếng Việt, đạo đức, tự nhiên - xã hội, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm, mỗi môn có 3 bản mẫu.

Thùy Linh