Nghề giáo, những lượm lặt... buồn

Nghề giáo, những lượm lặt... buồn
(GDVN) - Nếu không có những chính sách và đãi ngộ tốt nghề giáo viên rất dễ bị các bạn trẻ “xa lánh”. Thực tế với mức lương thấp và áp lực lớn nhiều người đã bỏ nghề.

Giáo viên đừng mơ thưởng Tết nữa

Giáo viên đừng mơ thưởng Tết nữa
(GDVN) - “Giáo viên thì làm gì có thưởng tết bởi đó không phải là ngành nghề sản xuất nhưng đời sống các thầy, cô quá khó khăn, cần có giải pháp tiền lương căn bản".