Chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ!

Chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ!
(GDVN) - Qua hai vụ doanh nghiệp tặng xe cho cơ quan công quyền bị phát hiện, một câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu có kẽ hở pháp luật về vấn đề này không?

Hai câu chuyện buồn sau ngày vui Nhà giáo

Hai câu chuyện buồn sau ngày vui Nhà giáo
(GDVN) - Bên cạnh những câu chuyện vui của ngày Nhà giáo Việt Nam vẫn còn không ít những chuyện buồn, làm cho ngày lễ tri ân nhà giáo có những nét thoáng buồn.