Tham khảo Đề thi-Đáp án môn Toán khối B (Hệ Đại học, năm 2011)

27/04/2012 11:59
GDVN
(GDVN) - Một mùa thi mới đang đến gần, mời các thí sinh tham khảo Đề thi - Đáp án môn Toán khối B, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.
Tham khảo Đề thi-Đáp án môn Toán khối B (Hệ Đại học, năm 2011) ảnh 1
Tham khảo Đề thi-Đáp án môn Toán khối B (Hệ Đại học, năm 2011) ảnh 2
Tham khảo Đề thi-Đáp án môn Toán khối B (Hệ Đại học, năm 2011) ảnh 3
Tham khảo Đề thi-Đáp án môn Toán khối B (Hệ Đại học, năm 2011) ảnh 4
Tham khảo Đề thi-Đáp án môn Toán khối B (Hệ Đại học, năm 2011) ảnh 5
Tham khảo Đề thi-Đáp án môn Toán khối B (Hệ Đại học, năm 2011) ảnh 6
Tham khảo Đề thi-Đáp án môn Toán khối B (Hệ Đại học, năm 2011) ảnh 7
Tham khảo Đề thi-Đáp án môn Toán khối B (Hệ Đại học, năm 2011) ảnh 8
Tham khảo Đề thi-Đáp án môn Toán khối B (Hệ Đại học, năm 2011) ảnh 9
GDVN