Hãy tìm … cửa Tốn

Hãy tìm … cửa Tốn
GDVN- Với “lò đốt củi” bình thường thì lẽ nào không cần “cửa Tốn” để hút gió? Và nếu gió đã tìm được “cửa Tốn” thì dùng giấy (văn bản) liệu có bịt nổi?

Khi hiệu trưởng là "chủ tài khoản"

Khi hiệu trưởng là "chủ tài khoản"
(GDVN) - Nhiều vị hiệu trưởng nắm “quyền sinh quyền sát” trong tay nên đã chi tiêu quá đà, bị kỷ luật là bài học cho nhiều người đang là “chủ tài khoản”.

Rút cuộc tài sản tham nhũng biến đi đâu?

Rút cuộc tài sản tham nhũng biến đi đâu?
(GDVN) - Ông Bùi Văn Xuyền cho rằng: “Việc khó thu hồi tài sản tham nhũng có nguyên nhân từ các quy định pháp luật chưa rõ ràng, nhiều nút thắt chưa xử lý được”.

Ghẻ sống bằng … Truyền thống!

Ghẻ sống bằng … Truyền thống!
(GDVN) - Bọn “ghẻ” ở cấp thấp chỉ liên quan đến cái gọi là “tham nhũng vặt”, ở cấp cao hơn không gọi là “vặt” mà gọi là “quốc nạn” hay “giặc nội xâm”.