Thêm đơn vị liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh được Bộ GD phê duyệt

23/05/2023 08:56
Tường San
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt đơn vị được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 1380 /QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson Test of English Academic giữa Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG và Tập đoàn Giáo dục Pearson.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Chính phủ).

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Chính phủ).

Quyết định này được Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ theo:

Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 07 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG và Tập đoàn Giáo dục Pearson tại Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson Test of English Academic và Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson Test of English Academic ngày 22 tháng 4 năm 2023 và đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

Theo đó, các bên liên kết có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, kế hoạch bảo đảm các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 07 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài đã trình bày trong Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic ngày 25 tháng 04 năm 2023 với những nội dung chính sau:

Về đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson Test of English Academic.

Về đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các Bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của Tập đoàn Giáo dục Pearson và pháp luật của Việt Nam.

Về địa điểm tổ chức thi: Văn phòng EMG Education Thành phố Hồ Chí Minh: Số 19 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng EMG Education Hà Nội: Tầng 10, TNR Tower 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Về hình thức thi: Bài thi trên máy tính.

Về đơn vị cấp chứng chỉ: Chứng chỉ được cấp bởi Pearson Test of English Academic (PTE Academic).

Về vấn đề tài chính: Lệ phí thi và các loại phí khác (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về giá của Nhà nước Việt Nam.

Về thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic giữa Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG và Tập đoàn Giáo dục Pearson: 05 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG cần có trách nhiệm:

Thông báo bằng văn bản kế hoạch tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức thi trước 05 ngày tính đến ngày tổ chức thi; gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic theo định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12 hằng năm) và khi có sự thay đổi các nội dung quy định tại Điều 2 Quyết định này tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng);

Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm tổ chức thi.

Cục Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic của các Bên theo Quyết định này và hồ sơ liên kết của các Bên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2023.

Tường San